ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
کافی میکس magush نامشخص جشنواره عکس
ستایش محمودیان باران هنرستان ۱۷ شهریور جشنواره عکس
ستایش محمودیان برگ های پاییزی هنرستان ۱۷ شهریور جشنواره عکس
ستایش محمودیان گربه نارنجی هنرستان ۱۷ شهریور جشنواره عکس
ستایش محمودیان خیابان پاییزی هنرستان ۱۷ شهریور جشنواره عکس
ستایش محمودیان ساختمان هنرستان ۱۷ شهریور جشنواره عکس
ستایش محمودیان طلوع آفتاب هنرستان ۱۷ شهریور جشنواره عکس
سوگند دیناروند بزرگراه از بالای کوه ابتدایی ابوریحان جشنواره عکس
سوگند دیناروند عنکبوت در حال خوردن غذا ابتدایی ابوریحان جشنواره عکس
سوگند دیناروند آبشار مصنوعی دروازه قرآن ابتدایی ابوریحان جشنواره عکس
سوگند دیناروند تصویر پیاده رو ابتدایی ابوریحان جشنواره عکس
سوگند دیناروند اشتران کوه ابتدایی ابوریحان جشنواره عکس
سوگند دیناروند یک زنبور ابتدایی ابوریحان جشنواره عکس
سوگند دیناروند روزی که برف آمد ابتدایی ابوریحان جشنواره عکس
سوگند دیناروند مه ابتدایی ابوریحان جشنواره عکس