آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
استفان جشنواره گرافیک طراحی کاراکتر متوسطه اول :_>
کارکتر شاد_شادمهر جشنواره گرافیک طراحی کاراکتر متوسطه اول :_>
دریا؟ جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول :_>
weee جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال متوسطه اول :_>
کیانا مرادی گل زرد جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی ۱۳ آبان کرج
کیانا مرادی خستگی و تلاش جشنواره عکس عکاسی داستانی ابتدایی ۱۳ آبان کرج
کیانا مرادی دشت گل جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی ۱۳ آبان کرج
کیانا مرادی گل یخ جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی ۱۳ آبان کرج
کیانا مرادی زن سبزی فروش جشنواره عکس عکاسی داستانی ابتدایی ۱۳ آبان کرج
کیانا مرادی کار و خستگی جشنواره عکس عکاسی داستانی ابتدایی ۱۳ آبان کرج
مبینا کلانتری عینک رویایی جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه اول ۱۳ ابان
مبینا کلانتری ایرپاد زیبا جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه اول ۱۳ ابان
سها صادقی یلدا جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی ۱۴ معصوم
سها صادقی گل۱ جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی ۱۴ معصوم
سها صادقی گل۳ جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی ۱۴ معصوم

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
زینب شهریارپناه سفید اما خاکستری جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم 12 فروردین کرمان
زینب شهریارپناه گذرگاه مسافران جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم 12 فروردین کرمان
زینب شهریارپناه درخت بهاری جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم 12 فروردین کرمان
حسین ابراهیمی مشاوره جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول 13آبان 2 میاندوآب
حسین ابراهیمی مشاوره جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول 13آبان 2 میاندوآب
حسین ابراهیمی مشاوره جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول 13آبان 2 میاندوآب
حسین ابراهیمی مشاوره جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول 13آبان 2 میاندوآب
حسین ابراهیمی مشاوره جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول 13آبان 2 میاندوآب
حسین کسائیان معماری بنای چشمه علی دامغان جشنواره عکس عکاسی معماری ابتدایی 15خرداد دامغان
حسین کسائیان چشمه علی دامغان جشنواره عکس عکاسی معماری ابتدایی 15خرداد دامغان
مرتضی مومن آبادی هلال احمر جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول 15 خرداد سرخه
مجتبی مومن آبادی هلال احمر جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول 15 خرداد سرخه
مجتبی مومن آبادی هلال احمر جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول 15 خرداد سرخه
مرتضی مومن آبادی هلال احمر جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول 15 خرداد سرخه
ستایش سهرابی گسترش فرهنگ دوستی و مهربانی جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول ۱۷شهریور شاهرود