ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
ستایش محمودیان باران هنرستان ۱۷ شهریور جشنواره عکس
ستایش محمودیان گربه نارنجی هنرستان ۱۷ شهریور جشنواره عکس
ستایش محمودیان خیابان پاییزی هنرستان ۱۷ شهریور جشنواره عکس
ستایش محمودیان طلوع آفتاب هنرستان ۱۷ شهریور جشنواره عکس
ستایش محمودیان برگ های پاییزی هنرستان ۱۷ شهریور جشنواره عکس
ستایش محمودیان ساختمان هنرستان ۱۷ شهریور جشنواره عکس
سوگند دیناروند مه ابتدایی ابوریحان جشنواره عکس
سوگند دیناروند بزرگراه از بالای کوه ابتدایی ابوریحان جشنواره عکس
سوگند دیناروند آبشار مصنوعی دروازه قرآن ابتدایی ابوریحان جشنواره عکس
سوگند دیناروند کوچ پرندگان ابتدایی ابوریحان جشنواره عکس
سوگند دیناروند برگ پاییزی ابتدایی ابوریحان جشنواره عکس
سوگند دیناروند عنکبوت در حال خوردن غذا ابتدایی ابوریحان جشنواره عکس
سوگند دیناروند تصویر پیاده رو ابتدایی ابوریحان جشنواره عکس
سوگند دیناروند یک زنبور ابتدایی ابوریحان جشنواره عکس
سوگند دیناروند روزی که برف آمد ابتدایی ابوریحان جشنواره عکس