آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
آرمین Z جشنواره گرافیک لوگو متوسطه اول شهید اوینی (صدرای ولایت)
فاطمه سادات میرمحمود انجمن اهدای عضو ایرانیان جشنواره گرافیک لوگو هنرستان مهر شیراز
سیده زهرا انصار محمدی لوگوی فیلمبرداری جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
فاطمه سادات میرمحمود سافتور توپیا جشنواره گرافیک لوگو هنرستان مهر شیراز
سیدمحمدعلی فاطمی اردستانی اگر تونستی حل کن جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم مفید تهران
نازنین رقیه عزیزی یوحَنّا جشنواره گرافیک لوگو متوسطه اول عفاف کرج
ویدا گل‌زاده تست جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم هما تهران
سیده زهرا انصار محمدی لوگوی گروه جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
سیده فاطمه میرهادی لوگو جشنواره گرافیک لوگو هنرستان فدک تهران
سیده فاطمه میرهادی رستوران جشنواره گرافیک لوگو هنرستان فدک تهران
فاطمه سادات میرمحمود جوانه جشنواره گرافیک لوگو هنرستان مهر شیراز
فاطمه سادات میرمحمود جوانه جشنواره گرافیک لوگو هنرستان مهر شیراز
نازنین رقیه عزیزی گالری ریجینا جشنواره گرافیک لوگو متوسطه اول عفاف کرج
نیلوفر جعفری تست جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم سما
آریان پورزمانی هندسه حروف جشنواره گرافیک لوگو متوسطه اول پاسداران کرج

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
سید علیرضا زارعی زمین خاکی جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم صدرا مرودشت
سبحان محمدرضازاده جام جم جشنواره گرافیک لوگو متوسطه اول دکتر عارف یزد
فاطمه سعیدی طراحی لوگو ارایشگر جشنواره گرافیک لوگو متوسطه اول معصومیه همدان
سید علیرضا زارعی زمین خاکی جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم صدرا مرودشت
ابوالفضل دهقان منشادی ویرا لوگو جشنواره گرافیک لوگو هنرستان هنرهای زیبا یزد
سبحان محمدرضازاده کنگره ملی 1000 شهید دانش آموز جشنواره گرافیک لوگو متوسطه اول دکتر عارف یزد
ابوالفضل دهقان منشادی لوگو دهقان جشنواره گرافیک لوگو هنرستان هنرهای زیبا یزد
یگانه طوفان فرانمار جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم فرزانگان3 مشهد
احسان فخرایی اثر تست ۲ جشنواره گرافیک لوگو هنرستان علامه حلی
سید علیرضا زارعی پایگاه خبری فتح آباد جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم صدرا مرودشت
معصومه عربپور لوگو جشنواره گرافیک لوگو متوسطه اول فرزانگان زرند
مهدی حسن زاده سلف پوستر جشنواره گرافیک لوگو متوسطه اول شهید بهشتی بجنورد
معصومه عربپور لوگو جشنواره گرافیک لوگو متوسطه اول فرزانگان زرند
سید علیرضا زارعی جواهر جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم صدرا مرودشت
سبحان محمدرضازاده سبحان محمدرضازاده جشنواره گرافیک لوگو متوسطه اول دکتر عارف یزد