آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
فاطمه صادقی پور گل و کفش جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص الزهرا
محمد مهدی زایری حاج قاسم جشنواره گرافیک پوستر نامشخص نبی اکرم
فاطمه صادقی پور عکاسی هایی از طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص الزهرا
فاطمه صادقی پور دخترک گیتاریست جشنواره عکس عکاسی داستانی نامشخص الزهرا
رضا شعبانی حلزون جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص خونه
ثنا منتظری قطره ای مانند یاقوت جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص شهید بابک سرمدی
فاطمه صادقی پور گل های پنفش و سفید در فضایی کاملا سبز جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص الزهرا
فاطمه صادقی پور زیبایی خورشید جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص الزهرا
فاطمه صادقی پور ترکیب رنگ خورشید در واقعیت جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص الزهرا
فاطمه صادقی پور پیانو خودم جشنواره عکس عکاسی داستانی نامشخص الزهرا
فاطمه صادقی پور گل زرد زیبا جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص الزهرا
فاطمه صادقی پور گل و سنگ و یه تن دخت جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص الزهرا
ثنا منتظری بلند قامتان طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص شهید بابک سرمدی
ثنا منتظری رود درخشان جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص شهید بابک سرمدی
زينب سليمي لوگو رونيا جشنواره گرافیک لوگو نامشخص زينبيه

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
مبینا سعیدفر کرونا را شکست میدهیم جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی موعود ۲ دزفول
رضا امین زاده ساختمان کوچکِ بزرگ جشنواره عکس عکاسی معماری ابتدایی معارف 2 شیراز
مبینا سعیدفر رویای پونی جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی موعود ۲ دزفول
مبینا سعیدفر علی لندی جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی موعود ۲ دزفول
رضا امین زاده ساختمانِ بزرگِ کوچک جشنواره عکس عکاسی معماری ابتدایی معارف 2 شیراز
رضا امین زاده گیاه جادویی جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی معارف 2 شیراز
مبینا رضایی سردار من جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی دکتر علیزاده بیرجند
مبینا رضایی دست سردار جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی دکتر علیزاده بیرجند
مبینا سعیدفر محبت پرنده ها جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی موعود ۲ دزفول
مبینا سعیدفر روز بعد از کرونا جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی موعود ۲ دزفول
ملیکا مرتضائی انتقام سخت جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی امید آینده بیرجند
علی توکلی طبیعت خشکسالی جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی شهید جهانبین راین
رضا امین زاده خفگی شهری جشنواره عکس عکاسی معماری ابتدایی معارف 2 شیراز
رضا امین زاده صبحانه خوردن گیاه جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی معارف 2 شیراز
رضا امین زاده گیاه جادویی جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی معارف 2 شیراز