ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
کافی میکس magush نامشخص جشنواره عکس
مهربان کریمی ترشیزی نبایدهای روزهای کرونایی! ابتدایی سیزده آبان جشنواره گرافیک
کوثر رمضانی میوه بهشت ، انار ابتدایی شاهد حضرت زینب جشنواره عکس
کوثر رمضانی طبیعت پاییزی ابتدایی شاهد حضرت زینب جشنواره عکس
مهربان کریمی ترشیزی مهربانی بر لب پنجره ابتدایی سیزده آبان جشنواره گرافیک
مهربان کریمی ترشیزی آتش فروزان پاییز ابتدایی سیزده آبان جشنواره عکس
کوثر رمضانی گل ابتدایی شاهد حضرت زینب جشنواره عکس
مهسا سعیدی گوشه ازطبیعت گسترده ابتدایی شهدای ایران تایر جشنواره عکس
مهسا سعیدی طبیعت ابتدایی شهدای ایران تایر جشنواره عکس
کوثر رمضانی دشت بهاری ابتدایی شاهد حضرت زینب جشنواره عکس
مهسا سعیدی سفیر سلامت ابتدایی شهدای ایران تایر جشنواره عکس
مهسا سعیدی عشق به سردار ابتدایی شهدای ایران تایر جشنواره عکس
مهسا سعیدی سردار دلها ابتدایی شهدای ایران تایر جشنواره عکس
مهربان کریمی ترشیزی تنهایی سرخ یلدا ابتدایی سیزده آبان جشنواره گرافیک
ثمین احدی حاج قاسم سلیمانی ابتدایی دبستان دخترانه برکت جشنواره گرافیک