ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
عرشیا کریمی گل بهار نارنج ابتدایی دبستان ولی عصر (عج) جشنواره عکس
رضا امین زاده بیابان کرونا ابتدایی معارف2 جشنواره عکس
عرشیا کریمی تخم ها ی خال خالی بلدرچین ابتدایی دبستان ولی عصر (عج) جشنواره عکس
عرشیا کریمی گل خار ابتدایی دبستان ولی عصر (عج) جشنواره عکس
یلدا سلطانی کندلجی سبک زندگی و اقتصاد ابتدایی دبستان دکتر محمود حسابی جشنواره گرافیک
رضا امین زاده آسمان خوار ابتدایی معارف2 جشنواره عکس
عرشیا کریمی کفشدوزک بازیگوش ابتدایی دبستان ولی عصر (عج) جشنواره عکس
عرشیا کریمی مورچه کوشا ابتدایی دبستان ولی عصر (عج) جشنواره عکس
عرشیا کریمی گل سنگ ابتدایی دبستان ولی عصر (عج) جشنواره عکس
عرشیا کریمی خانواده کفشدوزک ابتدایی دبستان ولی عصر (عج) جشنواره عکس
عرشیا کریمی درخت و نور ابتدایی دبستان ولی عصر (عج) جشنواره عکس
عرشیا کریمی زیبای وحشی ابتدایی دبستان ولی عصر (عج) جشنواره عکس
رضا امین زاده درخت سیمی ابتدایی معارف2 جشنواره عکس
سوگند دیناروند برگ پاییزی ابتدایی ابوریحان جشنواره عکس
محیا استوار اساطیر ملی و فرهنگی ابتدایی دکتر محمود حسابی جشنواره گرافیک