آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
حانیه کریمی 🌈 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرهنگ سیزده
فاطمه صباغ صالحانی 🌼 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول دبیرستان هیئت امنایی شهید بینایی
حانیه کریمی 🌿 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرهنگ سیزده
حانیه کریمی 🔥 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرهنگ سیزده
کوثر آقائی خیبری 🥰 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم دکتر مفتح ۱
رویا قاسملویان 🌅📸 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید بینایی
رویا قاسملویان 🌊🛶 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید بینایی
رویا قاسملویان 🌿📸 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید بینایی
رویا قاسملویان 📸🌅 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید بینایی
کوثر آقائی خیبری 🌺🌺🌺 جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم دکتر مفتح ۱
ستایش صیادی 🌙 moon جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول دبیرستان دخترانه میلاد نور
نازنین زهرا نوجوان 🌹 رز 🌹 جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی میثاق ۲
هستی بهاری 💡سیاه جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی پیامبر اعظم
رویا قاسملویان 🌊☀️ جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید بینایی
رویا قاسملویان 🌅✨️ جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید بینایی

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
محمد حسین زینلی کرمانی 🌼 جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول ابن سینا
زهرا جباری سابق 🐷 جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول فرزانگان بناب
مینا خوش دل 💛 جشنواره گرافیک اینفوگرافیک متوسطه اول فرزانگان3 مشهد شهید شکفته
مینا حاجیلو 🖤 جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول عفاف ونیسر اب بر
نیوشا ماهرکمالی 🗿 جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
زهرا افخمی ارشد بناب 🫑 جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول فرزانگان بناب
نیوشا ماهرکمالی 👩🏻‍🎨 جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
نسا رامین راد 🌳🏞️ جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید حسین شکاری تهران
فاطمه طهماسبی 🎃Pumpkin جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال متوسطه اول فرزانگان 3 مشهد شهید شکفته
زهرا جباری سابق 🚶‍♂️🚶‍♂️🚶‍♂️ جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول فرزانگان بناب
زهرا جباری سابق 🚶‍♂️🚶‍♂️🚶‍♂️🚶‍♂️ جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول فرزانگان بناب
علی آذرباد "آ"ذرباد جشنواره گرافیک لوگو متوسطه اول شهید صدوقی یزد
حدیثه بازگیر جهانتیغی (روستا) جرعه ای زندگی جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم نجمه زابل
کیاناز رکنی نژاد )Fan art(anime:Death Note جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان نیایش تهران
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان پژوهش شیراز