ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
مهدی صفریان محبی باران متوسطه دوم امام رضا علیه السلام جشنواره عکس
مهدی صفریان محبی قرینه متوسطه دوم امام رضا علیه السلام جشنواره عکس
مهدی صفریان محبی طبیعت طبیعی متوسطه دوم امام رضا علیه السلام جشنواره عکس
مهدی صفریان محبی زندگی در جریان است متوسطه دوم امام رضا علیه السلام جشنواره عکس
مهسا سعیدی طبیعت ابتدایی شهدای ایران تایر جشنواره عکس
مهسا سعیدی سفیر سلامت ابتدایی شهدای ایران تایر جشنواره عکس
مهسا سعیدی سردار دلها ابتدایی شهدای ایران تایر جشنواره عکس
مهسا سعیدی عشق به سردار ابتدایی شهدای ایران تایر جشنواره عکس
مهسا سعیدی گوشه ازطبیعت گسترده ابتدایی شهدای ایران تایر جشنواره عکس
نجمه ایمانی دریا هنرستان حضرت مریم جشنواره عکس
نجمه ایمانی پروازانه هنرستان حضرت مریم جشنواره عکس
نجمه ایمانی یک لحظه کمتر/یک لحظه بیشتر هنرستان حضرت مریم جشنواره گرافیک
حسام الدین جبرئیلی #من-ماسک-میزنم متوسطه دوم علامه حلی جشنواره گرافیک
حسام الدین جبرئیلی شرکت چای واحد متوسطه دوم علامه حلی جشنواره گرافیک
حسام الدین جبرئیلی در خانه بمانیم متوسطه دوم علامه حلی جشنواره گرافیک