برگزیدگان نماهنگ مقطع بزرگسال

نماهنگ به امید دیدار


سازندگان اثر: علی نعمت اللهی
دیپلم افتخار
شهر: شهربابک

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2