ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
سارا شاکری سفید پوشان با هلالی سرخ متوسطه دوم رضویه رفسنجان
سارا شاکری رانش متوسطه دوم رضویه رفسنجان
سارا شاکری امدادگر همیشه در صحنه متوسطه دوم رضویه رفسنجان
سارا شاکری فیلم آموزش پانسمان وبانداژ متوسطه دوم رضویه رفسنجان
یسنا ارجمند هلال احمر شهرستان آستارا ابتدایی رفیعان استارا
امیر حسین خلجی تیزر تبلیغاتی ساعت هوشمند نامشخص رفیعیان
لیانا یوسفی آموزش زلزله ابتدایی رقیه
پارسا ذبیح حسینیان نوجوانان در استارتاپ ها هنرستان رکاد مشهد
زهرا مجربی کرمانی سومین نوروز کرونایی هنرستان رنگ و ترنگ تنکابن
آرزو کیهانیان دریچه متوسطه دوم رنگ و ترنگ تنکابن
آرزو کیهانیان دریچه متوسطه دوم رنگ و ترنگ تنکابن
محمدحسین ناصری دوستی ابتدایی رودکی
یاشاریاری غریق نجات متوسطه اول رودکی آبدانان
یاشاریاری آموزش نجات دادن و غریق نجات متوسطه اول رودکی آبدانان
یاشاریاری نجات کبوتر متوسطه اول رودکی آبدانان