ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
عماد میرزایی انیمشین ابتدایی رزاق نیا
معصومه کمری انیمیشن متوسطه اول فرزانگان
امیرعلی کفیلی انیمیشن تدریس ریاضی متوسطه اول علامه جعفری
محمد صدرا ترابی انیمیشن کوتاه ابعاد متوسطه دوم دبیرستان دوره دوم مفید یادگار امام
حسین سپهوند انیمیشن کوتاه کبوتر از تولید به مصرف متوسطه اول آیت الله گلپایگانی خرم آباد
حسین سپهوند انیمیشن مراحل حل مسئله (پایه هفتم) متوسطه اول آیت الله گلپایگانی خرم آباد
تارا عظیمی اهداف جمعیت هلال احمر متوسطه اول حاج عزیز محمدی
آيدا کوچ پي ده اينترنت اشيا متوسطه دوم فرزانگان4
زهرا کامفر ایران آباد متوسطه دوم فرزانگان
زهرا حیم زاده ایران قوی متوسطه دوم فرزانگان
زهرا حیم زاده ایران قوی متوسطه دوم فرزانگان
زهرا حیم زاده ایران قوی متوسطه دوم فرزانگان
زهرا حیم زاده ایران قوی متوسطه دوم فرزانگان
زهرا حیم زاده ایران قوی متوسطه دوم فرزانگان
زهرا حیم زاده ایران قوی متوسطه دوم فرزانگان