ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
میکائیل راوند فیلم کوتاه ابتدایی فرهنگ
ستایش امجدیان شعر ابتدایی شهید همتی
ریژوان وطن دوستی آموزش علوم ابتدایی فرنود
علی بابایی دره خود درگیری ها ابتدایی خاتم الانبیا یزد
امیرمحمد ططری راد شیفیاجیل متوسطه اول علامه حلی ملارد
امیرمحمد ططری راد گرمایش جهانی متوسطه اول علامه حلی ملارد
امیرمحمد ططری راد آلودگی هوا متوسطه اول علامه حلی ملارد
امیرمحمد ططری راد گرمایش جهانی متوسطه اول علامه حلی ملارد
معصومه کمری انیمیشن متوسطه اول فرزانگان
معصومه کمری مستند متوسطه اول فرزانگان
معصومه کمری مستند متوسطه اول فرزانگان
سید حسین هاشمی نژاد قهرمان من متوسطه اول علوم و معارف صدرا
امیرمحمد ططری راد سالار دلها متوسطه اول علامه حلی ملارد
هانیه سمندری lksjdl متوسطه اول فرزانگان
معصومه کمری مستند متوسطه اول فرزانگان