ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
مهتاب حمیدی طراحی چهره سعدی شیرازی هنرستان هنر ستان ایراندخت جشنواره گرافیک
مهتاب حمیدی آنالیز چهره هنرستان هنر ستان ایراندخت جشنواره گرافیک
مهتاب حمیدی انار یلدا هنرستان هنر ستان ایراندخت جشنواره گرافیک
مهتاب حمیدی انار هنرستان هنر ستان ایراندخت جشنواره گرافیک
مهتاب حمیدی ایثار هنرستان هنر ستان ایراندخت جشنواره گرافیک
مهتاب حمیدی تایپوگرافی هنرستان هنر ستان ایراندخت جشنواره گرافیک
مهتاب حمیدی کلاژ هنرستان هنر ستان ایراندخت جشنواره گرافیک
مهتاب حمیدی کلاژ هنرستان هنر ستان ایراندخت جشنواره گرافیک
مهتاب حمیدی لوگو هنرستان هنر ستان ایراندخت جشنواره گرافیک
مهتاب حمیدی ترام هنرستان هنر ستان ایراندخت جشنواره گرافیک
مهتاب حمیدی ترام هنرستان هنر ستان ایراندخت جشنواره گرافیک
مهتاب حمیدی تجسمی هنرستان هنر ستان ایراندخت جشنواره گرافیک
مهتاب حمیدی تجسمی هنرستان هنر ستان ایراندخت جشنواره گرافیک
مهتاب حمیدی تجسمی هنرستان هنر ستان ایراندخت جشنواره گرافیک
مهتاب حمیدی تایپوگرافی هنرستان هنر ستان ایراندخت جشنواره گرافیک