ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
ژولان آقایی سرعت دربرابر خلاقیت متوسطه دوم حنان
ثنا فخارزاده دریا متوسطه اول حنان
سوران رجبی اعتیاد هنرستان ماموستا هژار سنندج
سوران رجبی عکاسی تبلیغاتی هنرستان ماموستا هژار سنندج
نسا سلیمی تابستان سبز متوسطه دوم فرزانگان
امیرعلی میرزایی عکس‌ از دریا متوسطه اول شهدای هویزه
آریا مهر قرون هنرستان هنر های زیبا
آریا مهر هوو هنرستان هنر های زیبا
آریا مهر ساخت هنرستان هنر های زیبا
آریا مهر سی / سنگ هنرستان هنر های زیبا
آریا مهر پاسپارتو هنرستان هنر های زیبا
نازنین زهرا تیموری ماه برکه متوسطه اول فرزانگان2
ریحانه قادری نیا عکاسی معماری هنرستان پژوهش
زحل احمدی طبیعت متوسطه اول زینبیه
زحل احمدی طبیعت متوسطه اول زینبیه