ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
محمدحسین نژاد غلامعلی آرزوی بزرگ من متوسطه اول فرهنگ رفسنجان
محمدحسین نژاد غلامعلی دست بند گمشده متوسطه اول فرهنگ رفسنجان
آنیسا هراتی عاشقانه های جیرجیرک متوسطه اول فرزانه همدان
سارا جباری خواب برفی متوسطه اول منیره هدایت رفسنجان
محمدتقی رسولی ماه و فضا متوسطه اول علامه حلی اهر
فاطمه کوهی ایران جوان متوسطه اول نیکان مینودشت
ابوالفضل سلیمیان عصر عاشورا متوسطه اول دکتر الماسی اصفهان
محمدتقی رسولی دنیای نزدیک متوسطه اول علامه حلی اهر
کیانا مرادی مهمانی شب یلدا متوسطه اول شهید تیمسار فلاحی کرج
کیانا مرادی جاذبه های گردشگری تنکابن متوسطه اول شهید تیمسار فلاحی کرج
حسین حسنی زندگی در فضا متوسطه اول منتظران رفسنجان
حسین حسنی زندگی در فضا2 متوسطه اول منتظران رفسنجان
گلناز غلامعلی زاده هواخوری متوسطه اول زینب رفسنجان
آرمین زبردست پرواز تمساح متوسطه اول دکتر حسابی رفسنجان
کیانا مرادی شب یلدا متوسطه اول شهید تیمسار فلاحی کرج