ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
نازنین زهرا جان محمدی قلب تپنده ابتدایی شهید بهروزنژاد مراغه
نازنین زهرا جان محمدی دختر ایران ابتدایی شهید بهروزنژاد مراغه
نازنین زهرا جان محمدی انسانی با قلبی آکنده از پروانه های عاشقی ابتدایی شهید بهروزنژاد مراغه
نازنین زهرا جان محمدی بانویی عاشق پیشه دوستدار علم ابتدایی شهید بهروزنژاد مراغه
نازنین زهرا جان محمدی اهدای مهر ابتدایی شهید بهروزنژاد مراغه
نازنین زهرا جان محمدی دختر ایرانم ابتدایی شهید بهروزنژاد مراغه
امیر عباس رسولی ملکشاه زندگی عشایر مازندران ابتدایی شهید حسینیان نژاد بابل
نازنین زهرا جان محمدی شهید مقدس ابتدایی شهید بهروزنژاد مراغه
النا ملکی انیمیشن قدرت نه گفتن ابتدایی شهید رسول حمیدی کرمانشاه
نازنین زهرا جان محمدی امان از دلزینب ابتدایی شهید بهروزنژاد مراغه
نازنین زهرا جان محمدی قهرمانان کربلا ابتدایی شهید بهروزنژاد مراغه
عماد دین محمدی صرفه جویی ابتدایی نمونه بسیج زنجان
فاطمه کریمی هیولای بوگندو متوسطه اول محمدعلی اسدیان اسلامشهر
محمدحسین نژاد غلامعلی دست بند گمشده متوسطه اول فرهنگ رفسنجان
ریحانه پناهی همبازی متوسطه اول سمانه تهران