ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
نرگس قرائی زمین ما هنرستان آینده برتر تهران
زهرا شفیعی بافت تنهایی هنرستان آزادگان تهران
سونیتا صافی اقدامات قبل هنگام بعد از وقوع سیل هنرستان زینب کبری بندرعباس
عل فردین نژاد سوئیچ پن هنرستان هنرهای زیبای شهید آوینی شیراز
بنفشه شهرآبادی اسارت هنرستان هنرهای زیبا تهران
ملیکا بهمدی نجات بخش هنرستان فلسطین نیشابور
بنفشه شهرآبادی مواجهه هنرستان هنرهای زیبا تهران
بنفشه شهرآبادی حدیث عشق هنرستان هنرهای زیبا تهران
سیدیاسر طباطبایی قطعه17 هنرستان فرهنگ تهران
سیدیاسر طباطبایی قطعه17 هنرستان فرهنگ تهران
سیدیاسر طباطبایی آبجکت‌موشن رشته‌ی برنامه تلویزیونی هنرستان فرهنگ تهران
امیرحسین جامع سیاوش در آتش سوخت. هنرستان هنرهای زیبا مشهد
امیررضا مبینی عمر آرزومند هنرستان سید احمد خمینی اصفهان
ام البنین زینلی سیل زدگی هنرستان اسدالله رئیسی بندر عباس
سارا شمسی محب مذهبي هنرستان شهید چمران همدان