ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
ثمین عالی زاده زن هنرستان آیت‌الله صدر فین
هستی اصغری استندآپ کمدی روزگاری که با مادرم میگذرانم هنرستان آبسال تهران
عارفه زارعی پنهان یا آشکار هنرستان هنرهای زیبا اصفهان
نگار پهلوان زاده تبلیغاتی هنرستان تجلی حکمت یزد
ساناز طارمیان تغییر هنرستان شهید نوروزی کرج
رها رضایی داستان ساختمان شصت هنرستان خوارزمی تهران
ساناز طارمیان کودکان مظلوم غزه هنرستان شهید نوروزی کرج
ساناز طارمیان گیتار هنرستان شهید نوروزی کرج
زهره بایون همبستگی هنرستان شهید نوروزی کرج
زهره بایون ورای کتاب هنرستان شهید نوروزی کرج
ملیکا شجاعی پسر بد خوب می شود هنرستان شهید نوروزی کرج