ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
بیریوان ابراهیمی روش گسترده یا فرایندی ابتدایی عصمت کمالیه سنندج
بیریوان ابراهیمی بازیافت ابتدایی عصمت کمالیه سنندج
بیریوان ابراهیمی شاعر ایران( فردوسی) ابتدایی عصمت کمالیه سنندج
سارا عابدی روزی روزگاری ، پدر بزرگ ، مادر بزرگ ابتدایی کشاوری کرج
فاطمه نخعی هنری ابتدایی امام هادی ع کرمان
فاطمه نخعی محور علمی ابتدایی امام هادی ع کرمان
فاطمه نخعی محور هنری ابتدایی امام هادی ع کرمان
پریناز دنکوب جشن بزرگ ابتدایی آرمینه مصلی نژاد مشهد
بیریوان ابراهیمی ضرب یک رقمی در چند رقمی ابتدایی عصمت کمالیه سنندج
بیریوان ابراهیمی جهت های اصلی ابتدایی عصمت کمالیه سنندج
بیریوان ابراهیمی داستان گویی ابتدایی عصمت کمالیه سنندج
محمد طاها جوادی مسیر اقتدار ابتدایی صلحا تهران
بیریوان ابراهیمی قصه های آموزنده از مثنوی ومعنوی ابتدایی عصمت کمالیه سنندج
بیریوان ابراهیمی حفظ آیت الکرسی ابتدایی عصمت کمالیه سنندج
بیریوان ابراهیمی نوروز ۱۴۰۱ ابتدایی عصمت کمالیه سنندج