ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
متین عارف اپل متوسطه اول آیت ا... بهاءالدینی قم
متین عارف نماهنگ اربعین متوسطه اول آیت ا... بهاءالدینی قم
متین عارف فیلمنامه چهار راهه تقدیر متوسطه اول آیت ا... بهاءالدینی قم
امیرحسین راستی فراموشم نکن بزرگسال آیت الله خامنه ای اردکان
امیرحسین راستی خواب بزرگسال آیت الله خامنه ای اردکان
امیرحسین راستی یک داستان تکراری بزرگسال آیت الله خامنه ای اردکان
امیرحسین راستی کلکسیون بزرگسال آیت الله خامنه ای اردکان
سیدحسین میرکتولی به نام مادر متوسطه دوم آیت الله خامنه ای علی اباد
محمد حسین جوزی سلام امام زمانم...... متوسطه دوم آیت‌الله خامنه‌ای قم
حسین فرج پور ۲۸ جولای متوسطه دوم آیت الله خامنه ای قوچان
رحمان سقائی برنطین محیط زیست ابتدایی آیت الله سعیدی دهبارز
ثمین عالی زاده زندگی جاریست هنرستان آیت‌الله صدر
ثمین عالی زاده درد هنرستان آیت‌الله صدر
ثمین عالی زاده کتاب باز هنرستان آیت‌الله صدر
ثمین عالی زاده در پشت شهر هنرستان آیت‌الله صدر