ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
ملینا دانش وران ازمایش علمی ابتدایی آسمان خور
ملینا دانش وران مستند ابتدایی آسمان خور
فاطمه فاضلی مستند حرم امام رضا(ع) متوسطه اول آسیه اصفهان
فاطمه فاضلی حباب های جذاب متوسطه اول آسیه اصفهان
زهرا جعفرپور چرلو مستند کوتاه طلایه داران هنرستان آفرینش تهران
زهرا جعفرپور چرلو مستند مسجد هنرستان آفرینش تهران
زینب ترابی گودرزی نوجوان سالم متوسطه اول آموزشگاه فاطمیه شهريار
زینب ترابی گودرزی کارآفرین کوچک متوسطه اول آموزشگاه فاطمیه شهريار
زینب ترابی گودرزی زادگاه فرزانگان متوسطه اول آموزشگاه فاطمیه شهريار
محمدمانی نظری تبدیل انرژی گرمایی به حرکتی ابتدایی آوای مهر رشت
محمدمانی نظری شادی شرک ابتدایی آوای مهر رشت
محمدمانی نظری چغازنبیل ابتدایی آوای مهر رشت
متین عارف فیلمنامه لال متوسطه اول آیت ا... بهاءالدینی قم
متین عارف فیلمنامه چهار راهه تقدیر متوسطه اول آیت ا... بهاءالدینی قم
متین عارف نماهنگ اربعین متوسطه اول آیت ا... بهاءالدینی قم