ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
حسنیٰ طاهری آزمایش متوسطه دوم فرزانگان 5 تبریز
رها عبیری آزمایش متوسطه دوم فرزانگان تبریز
ماهک سلمانی آزمایش متوسطه دوم فرزانگان ۵ تبریز
شهرزاد طاهرپور آزمایش آتشفشان رنگ ها متوسطه دوم بانوان قفلی مشهد
ائلمان دانافر آزمایشات شیمی دانش پژوهان متوسطه دوم علامه حلی عجب شیر
سیده نگین موسوی بیدلی آزمایش اسمز متوسطه اول فرزامگان
ستایش عاطف‌پور آزمایش بررسی فشار در مایعات متوسطه دوم فرزانگان خوی
مهشید اصغریان آزمایش پدیده اسمز متوسطه اول فرزانگان زینب زابل
مهشید اصغریان آزمایش پدیده اسمز متوسطه اول فرزانگان زینب زابل
زینب پاینده آزمایش تشریح مغز گوسفند متوسطه اول فرزانگان 5 تبریز
فاطمه سلطانی آزمایش خردشدن سنگ ها ابتدایی طلوع ابهر
فاطمه کوثر فقیهی آزمایش شیمی متوسطه دوم فرزانگان ۱ تبریز
رضا بلوری آزمایش علمی متوسطه اول علامه حلی عجب شیر
نرگس رحمانی آزمایش علمی متوسطه اول فرزانگان میانه
حمید رضا شجاعی آزمایش علمی متوسطه دوم دستغیب 2 شیراز