ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
امیرمهدی مهرگان تاریخچه ی خودرو متوسطه اول قائم قزوین
مدیسا سرتیپی بازگشت هنرستان هنرهای زیبا اصفهان
حسین سپهوند انیمیشن کوتاه کبوتر از تولید به مصرف متوسطه اول آیت الله گلپایگانی خرم آباد
اریا زمانی زندگی بی دغدغه متوسطه اول خوارزم خرم آباد
زینب اکبری 🌹آخرین گل🌹 متوسطه اول شهید هاشمی نژاد
هانیه سمندری سلام متوسطه اول فرزانگان