ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
امیرمهدی مهرگان تاریخچه ی خودرو متوسطه اول قائم قزوین
پرنیان سعادتی تست سایت هنرستان نیایش
مدیسا سرتیپی بازگشت هنرستان هنرهای زیبا اصفهان
حسین سپهوند انیمیشن کوتاه کبوتر از تولید به مصرف متوسطه اول آیت الله گلپایگانی خرم آباد
اریا زمانی زندگی بی دغدغه متوسطه اول خوارزم خرم اباد
زینب اکبری 🌹آخرین گل🌹 ابتدایی شهید هاشمی نژاد تهران