ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
بیریوان ابراهیمی بازیافت ابتدایی عصمت کمالیه سنندج
بیریوان ابراهیمی شاعر ایران( فردوسی) ابتدایی عصمت کمالیه سنندج
امیر حسین قاسمی نژاد سرگرم متوسطه دوم باقر العلوم جنت شهر
یوسف بمانی احتیاط متوسطه دوم شهید مطهری یزد
محمد آقایی خودکار هنرستان هنرهای زیبا کرج
امیرمهدی مهرگان عید غدیر متوسطه اول قائم قزوین
ویدا کوچ پی ده انتقال پیام از گذشته تا کنون متوسطه دوم فرزانگان 4 تهران
آيدا کوچ پي ده اينترنت اشيا متوسطه دوم فرزانگان 4 تهران
حسین سپهوند به آرزو هایت برس! متوسطه اول آیت الله گلپایگانی خرم آباد
امیرمهدی مهرگان تاریخچه ی خودرو متوسطه اول قائم قزوین
مدیسا سرتیپی بازگشت هنرستان هنرهای زیبا اصفهان
حسین سپهوند انیمیشن کوتاه کبوتر از تولید به مصرف متوسطه اول آیت الله گلپایگانی خرم آباد
اریا زمانی زندگی بی دغدغه متوسطه اول خوارزم خرم آباد
زینب اکبری 🌹آخرین گل🌹 متوسطه اول شهید هاشمی نژاد
هانیه سمندری سلام متوسطه اول فرزانگان