آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
الهه صمدی سختمان رنگی جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول فضیلت
مهرانا محمدجانی دودرخت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم هنرستان نقش ونگار
مهرانا محمدجانی درختان جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم هنرستان نقش ونگار
مهرانا محمدجانی گل جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم هنرستان نقش ونگار
آتنا احدی تبلیغات کفش جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان طوبی (رفسنجانی)
آتنا احدی تبلیغات محصولات مراقبت پوستی جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان طوبی (رفسنجانی)
آتنا احدی تبلیغات محصولات مراقبت پوستی جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان طوبی (رفسنجانی)
آتنا احدی تبلیغات محصولات مراقب پوستی جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان طوبی (رفسنجانی)
آتنا احدی تبلیغات کفش جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان طوبی (رفسنجانی)
نازنین فاطمه عباسی معماری کاشان جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان هنرستان قدس
نازنین فاطمه عباسی معماری کاشان جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان هنرستان قدس
نازنین فاطمه عباسی معماری کاشان جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان هنرستان قدس
محمدباقر عزتی برج میلاد جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم دکتر نصیری تهران
زهرا سادات علوی دریاچه آب های نقره ای جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم احرار طاقانک
زهرا سادات علوی دریاچه آب های نقره ای جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم احرار طاقانک

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
نازنین زهرا تیموری سپید آرام جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان 2 فردیس
سهیل کولیوند صعود جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبا خرم آباد
زهرا عيسی نژاد تاریخ ما جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش متوسطه دوم عفاف
پردیس اشرفی ملکی گیاهان خودرو در کوهستان جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان بناب
فاطمه جمشیدی پیوند معماری و طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان دوره دوم
الهام فرهادی بچه گنجشک 🐦 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان کوثر اذرشهر
رقیه قره گزلو لوگو 1 جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم شهید صمد دهقان بیضا
حسین فرزندی بازنشستگی جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان هنرهای زیبا اصفهان
فهیمه صفی بناب Strawberry جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه اول فرزانگان بناب
ریحانه خانمیرزایی آبشار کوچک لونک جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
باران فرجی شمع و کتاب جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه اول ممتاز حنان تهران
محمدرضاسرب مهری درخت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم علامه حلی نهاوند
کیمیا ندیمی کالکشن شیراز های خفا. 6 جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان پژوهش شیراز