آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
نگار دائمی رفتن و گذشتن جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان تکتم گلبهار
محمد پارسا گلناری سنجاب جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبا کرج
صبا افتخاری نمایی از در یک کتابخانه با قدمت 50 سال در قزوین جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم فرزانگان 7 تهران
محدثه سادات حسینی عکاسی جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان نرگس تهران
رضا کولیوند رنگی جشنواره گرافیک پوستر متوسطه دوم حسان پاکدشت
ابوالفضل نجفی طراحی لوگو "آکادمی سبا" جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم غدیر زنجان
زینب اشرفی سایه ای برای رهگذر جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول غلامحسین زهرایی میبد
امیرعلی ملک‌محمدی جوی آب، یا جوی زباله؟ (1) جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه اول علامه حلی 2 تهران
زهرا عوض در یاد جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان هنرستان زینب تربت حیدریه
محمد حسام علی احمد لوگو جهان تور جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم علامه حلی زابل
دریا باکفایت شکوه معماری جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان صالحین خواف
شکیبا کیارزم عقاب طلایی جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال متوسطه دوم فرزانگان کاشکر

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
حسین فرزندی بازنشستگی جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان هنرهای زیبا اصفهان
فهیمه صفی بناب Strawberry جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه اول فرزانگان بناب
ریحانه خانمیرزایی آبشار کوچک لونک جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبا اندیشه
باران فرجی شمع و کتاب جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه اول ممتاز حنان تهران
محمدرضاسرب مهری درخت جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم علامه حلی نهاوند
کیمیا ندیمی کالکشن شیراز های خفا. 6 جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان پژوهش شیراز
احسان فخرایی تست دهم جشنواره گرافیک لوگو هنرستان علامه حلی
احسان فخرایی تست جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان علامه حلی
پرنیان سعادتی عکس تبلیغاتی جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان نیایش تهران
احسان فخرایی اثر تست شماره 1 جشنواره نقاشی نقاشی خط هنرستان علامه حلی
احسان فخرایی اثر شماره تست 2 جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان علامه حلی
احسان فخرایی تست جشنواره گرافیک اینفوگرافیک هنرستان علامه حلی
احسان فخرایی تست دیپلوی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم هنرستان علامه حلی