انیماتور شو

خاطره‌های کودکی همه‌ی ما با کارتون پیوند خورده!‌چیزی که وقتی بزرگ‌تر شدیم فهمیدیم اسمش انیمیشنه و خب دنیای جذاب و بی‌پایانی داره که برای یادگرفتنش باید خیلی وقت و انرژی گذاشت. بفرمایید! این شما و این دنیای تام و جری و میکی موس و فوتبالیست ها!

قسمت 1