مستند بساز

این مجموعه شامل 17 قسمت آموزش نحوه ساخت مستند کوتاه است که در نهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه مدرسه توسط گروه علمی آن تولید شده است تا شما دانش آموزان عزیز با استفاده از آن بتوانید آثار خود را در محور مستند تولید کنید.

قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17