خبر

حمایت ویژه جشنواره مدرسه از آثار بعدی در محور گرافیک

1403-02-10

.
این آغاز پایان ندارد✨
.
همیشه گفتیم که جشنواره پایان ندارد؛ 
چرا که ما معتقدیم به ادامه دادن، تلاش کردن، رشد و پیشرفت🌱
.
بر همین اساس در کارگاه برگزیدگان که همزمان با اختتامیه جشنواره‌های هنری مدرسه ویژه برگزیدگان جشنواره‌های مدرسه برگزار شد، 
دانش‌آموزانی که در کارگاه شرکت کرده بودند، طرح‌ها و ایده‌های خود را برای تولید اثر بعدی مطرح و مکتوب کردن. 📝
.
 تمامی طرح‌های هنراموزان داوری شد 
و در نهایت به رسم حمایت و همراهی چند اثر برتر حمایت مالی شدند تا در مسیر تولید قرار بگیرند. 📸🎥
.
«باشد که این، آغاز روزهای روشن باشد.»

پوستر رضا کولیوند چسب زخم ۵ میلیون تومان
پوستر سپهر منصوری قهرمانان در سایه ۶ میلیون تومان
نقاشی دیجیتال مهدی ترک ماشین زمان ۸ میلیون تومان