خبر

شروع داوری مردمی

1401-12-06

 مردم همیشه مهم‌ند. برای همین یک بخش در داوری‌ها مخصوص به مردم است. مردمی از خاله و عمو و دایی گرفته، تا دوست و معلم و بقال سر کوچه! هر کس دوست دارد می‌تواند در داوریِ مردمی شرکت کند و نظرش را راجع به آثار دانش‌آموزان، ثبت کند.
پس،
از همین حالا که این داوریِ جذاب شروع شد تا ۲۰ اسفند ماه، وارد سایت جشنواره شوید و رأیتان را ثبت کنید. 😊 

توجه توجه: برگزیدگان جشنواره، مستقل از برگزیدگان داوری مردمی هستند.