خبر

فراخوان همکاری در روند داوری آثار

1401-11-23

همان‌طور که از روند داوری‌ها در جشنواره خبر دارید،

بخش قابل توجهی از این کار توسط همکاری و نظر خود شما انجام می‌شود.

برای همین، از همین تریبون و همین لحظه، اعلام می‌کنیم که علاقمندان به فضای هنر و رسانه، می‌توانند از طریق ثبت‌نام در سایت جشنواره، همراهِ امسال آثار دانش‌آموزان عزیز سرزمین‌مان باشند...

 

در این جهت لازم است شما پیشینه‌، علم یا تجربه‌ای در یکی از محورهای جشنواره داشته باشید. فرآیند داوری بصورت آنلاین صورت میگیرد.

میتوانید فرم صبت نام را از صفحه اصلی سایت پر کنید.