ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
محمد صدرا کامیابی شب متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
محمد صدرا کامیابی سرسخت متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
محمد صدرا کامیابی ماه متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
محمد صدرا کامیابی مهتاب متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
محمد صدرا کامیابی رسم خوشایند متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
محمد صدرا کامیابی شب زنجان متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
محمد صدرا کامیابی وارونه متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
فاطمه کریمی آب هنرستان آرمان بهرامیان جشنواره عکس
فاطمه هامانی قلب شکسته متوسطه اول ارمان بهرامیان جشنواره عکس
فاطمه هامانی قلب شکسته متوسطه اول ارمان بهرامیان جشنواره عکس
فاطمه هامانی قلب من متوسطه اول ارمان بهرامیان جشنواره عکس
فاطمه هامانی پاییز انفرادی متوسطه اول ارمان بهرامیان جشنواره عکس
عسل مدارا درون بیرون متوسطه اول ارمغان جشنواره گرافیک
سارینا مومنی ارجمند گل رز متوسطه دوم ارمغان جشنواره عکس
سارینا مومنی ارجمند غروب خورشید متوسطه دوم ارمغان جشنواره عکس