ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
امیرحسین پیراسته ابر تنها هنرستان هنرستان هنر های زیبا اصفهان جشنواره عکس
امیرمهدی مهرگان آب رسان متوسطه اول سرای اندیشه جشنواره عکس
هانیه عبدالهی ابر سیاه ابتدایی دبستان دخترانه دانشگاه شیراز جشنواره عکس
امیرحسین پیراسته ابر طوفانی هنرستان هنرستان هنر های زیبا اصفهان جشنواره عکس
سایناز فرهنگیان ابرک ها متوسطه اول نمونه ستارگان جشنواره عکس
مهدیه زارع کار آبرنگ هنرستان هنرستان زینبیه جشنواره عکس
پارمیدا فروتن آبرنگ پلیکان متوسطه اول فرزانگان جشنواره عکس
نرگس رضائی دربندی ابر ها متوسطه اول فرزانگان۳ جشنواره عکس
نرگس رضائی دربندی ابرها... متوسطه اول فرزانگان۳ جشنواره عکس
نرگس رضائی دربندی ابرهایی بر فراز کوه متوسطه اول فرزانگان۳ جشنواره عکس
سایناز فرهنگیان ابر های راه شیری متوسطه اول نمونه ستارگان جشنواره عکس
دینا نعمتی ابر های غروب متوسطه اول الزهرا جشنواره عکس
دینا نعمتی ابر های غروب پاییزی متوسطه اول الزهرا جشنواره عکس
سایناز فرهنگیان ابر های گره خورده متوسطه اول نمونه ستارگان جشنواره عکس
آیناز فولادوند ابر هدایت هنرستان هنرستان پژوهش جشنواره گرافیک