آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
آلا ترکان آب تنی کلاغ ها جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنر های زیبا اصفهان
رضا حسینی آب معدنی جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه اول شهید صدوقی تهران
آیسان پیله ور آب های جاری جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبای کوثر اردبیل
محمدرسول حاتم آبادی آب هندوانه جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم آزادگان اراک
محمد دهقان چناری آب هویج بستنی جشنواره گرافیک پوستر هنرستان هنر های زیبا یزد
ریحانه جندقی آب و آتش جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید بینایی تهران
سحر پورحسین آب پروراننده جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان آسیه تهران
عسل صفدری آب ۲ جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه اول فرزانگان ۳ کرج
عسل صفدری آب ۳ جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه اول فرزانگان ۳ کرج
فاطمه سادات میرمحمود آب، آسمان، محراب جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان مهر شیراز
فرشته‌ جون بخش آب، مایه حیات جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم شهدای مکه نجف آباد
عسل اصغری آبتنی فلامینگو ها جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان الزهرا قزوین
سیده زهرا انصار محمدی آبشار جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان اسفراین
النا اقاجانی آبشار جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول طیبه ملارد
هدی پارسامهر آبشار جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان شهید ندادادی فریمان

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
فاطمه آسترکی 4 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
مهسا زندلشنی 4 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
مهسا زندلشنی 4 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
مارینا علی آبادی 4 عنصر جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان فسایی نژاد تهران
سیده ثنا نوابی 4 لوگوی نازبافت جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول فرزانگان حضرت زینب شیراز
مهسا زندلشنی 5 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
ستایش بصیری 5 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
مهسا زندلشنی 5 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
فاطمه آسترکی 5 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
آرزو لشنی زند 5 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
فایزه موسوی 5 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
فاطمه نقابی 5 جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول فرزانگان 3 مشهد
فاطمه نقابی 6 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان 3 مشهد
مهسا زندلشنی 6 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
ستایش بصیری 6 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود