ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
ریحانه فرزانه Yalda night متوسطه اول فرزانگان۳ جشنواره گرافیک
محمد سینا منصوری زارع یا امام حسن مجتبی علیه السلام متوسطه اول شهید دکتر چمران جشنواره گرافیک
باران بیگلری آب متوسطه اول فرزانگان سه (شهید شکفته) جشنواره عکس
فاطمه کریمی آب هنرستان آرمان بهرامیان جشنواره عکس
مهدیه قاسمی آبی هنرستان هنرسیتان نمونه دولتی ریحانه جشنواره گرافیک
کوثر صادقی کوهی خیلی آبادی هنرستان هنرستان فنی حرفه ای ایثار جشنواره عکس
کوثر صادقی کوهی خیلی آبادی از بالا هنرستان هنرستان فنی حرفه ای ایثار جشنواره عکس
امیرحسین ساجدیان آبان زیبا متوسطه دوم امام رضا واحد 11 جشنواره عکس
مهشید چهرازی ابیانه هنرستان فنی حرفه ای سمیه جشنواره عکس
شکیبا امیرزاده گرو آبی باشیم متوسطه دوم فاطمیه جشنواره عکس
شکیبا امیرزاده گرو آبی باشیم متوسطه دوم فاطمیه جشنواره عکس
شکیبا امیرزاده گرو آبی باشیم متوسطه دوم فاطمیه جشنواره عکس
شکیبا امیرزاده گرو آبی باشیم متوسطه دوم فاطمیه جشنواره عکس
شکیبا امیرزاده گرو آبی باشیم متوسطه دوم فاطمیه جشنواره عکس
زهرا پروین آبی بی کران هنرستان هنرستان غلامرضا باقر زاده جشنواره عکس