آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
لیلا احمدلویی .. جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم ارشاد
فاطمه کاویانی .. جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه اول قرائتی
فاطمه کاویانی .. جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه اول قرائتی
ساجده صدرایی یکتا ... جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان محمدزاده
رضوان درودی ... جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال متوسطه اول فرزانگان3 شهید شکفته
آرشیدا ابراهیمی ... جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی چراغ اندیشه ۲ جم
نیایش پاک نیت ....... جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی شهید صفایی سروک
آمیتیس نقدی ......... جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول حجاب خرم آباد
مهبد سوری .ایران۱۴۳۰ جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی مهرپاد
مبینا کلانتر 1 جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول شایستگان نور

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
ستایش شفیعی 13 آبان روز دانش آموز جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی دکتر امیرزاده اصل کازرون
ستایش بصیری 2 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
آتنا جاوند 2 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
منصوره یزدانی 2 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
فاطمه آسترکی 2 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
مهسا زندلشنی 2 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
مهسا زندلشنی 2 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
ستایش عباسی 2 جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش هنرستان ایران دورود
محمد مهدی نظام دلیوند 2 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید رجایی تهران
فایزه موسوی 2 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
ستایش بصیری 2 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
آرزو لشنی زند 2 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
طناز فرامرزی 2 عدد گل رز جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول فرزانگان 2 سنندج
تکتم عرب 22بهمن جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول حضرت یحیی نهبندان
منصوره یزدانی 3 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود