آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
یگانه بیات تجدد ( امام حسین ع) جشنواره نقاشی نقاشی خط متوسطه دوم شاهد مهدیه
مهدیه عليزاده (زن) جشنواره گرافیک پوستر هنرستان مدرسه استاد شهریار
محدثه جمال (طراحی لوگو) جشنواره گرافیک لوگو ابتدایی حقیقت
ثناسلیمی **♡** جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول شیخ نوایی
احسان فخرایی ,kkk جشنواره گرافیک پوستر هنرستان سسس
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
عطرین موسوی . جشنواره گرافیک تصویرسازی متوسطه اول فرزانگان يك تهران
عطرین موسوی . جشنواره گرافیک تصویرسازی متوسطه اول فرزانگان يك تهران
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
نیاز امینی . جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم هنرستان پلی تکنیک هنر
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
آترینا باقلانی .. جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی توحید ۲ ایلام
مبینا افشاری .. جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان شهادت تهران
حلما سیدمرتضی ... جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول صبا تهران
حلما سیدمرتضی ... جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول صبا تهران
ملیکا مهریان ... جشنواره گرافیک پوستر متوسطه دوم فرزانگان ۶ تهران
حلما سیدمرتضی ... جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول صبا تهران
حلما سیدمرتضی ... جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول صبا تهران
حلما سیدمرتضی ... جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول صبا تهران
حلما سیدمرتضی ... جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول صبا تهران
فاطمه رضايي ... جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان شهادت تهران
تیناناصری .... جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول علی فروزان کزمانشاه
آتنا جاوند 1 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
ستایش بصیری 1 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
نسا رامین راد 1 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید حسین شکاری تهران
ستایش بصیری 1 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود