آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
الهه ایزدی "فریادرَس* جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان
الهه ایزدی "مأمن" جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم فرزانگان
الهه ایزدی "مرجع درماندگان" جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان
الهه ایزدی "نیم نگاه" جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم فرزانگان
هلیا حیدری "پاییز" جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان نادره حق شناس تهران
الهه ایزدی "پَر واز" جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان
الهه ایزدی "یک پنجره بهار" جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان
حمیدرضا بیطرف ثانی #امیرچقماق جشنواره گرافیک تصویرسازی متوسطه اول صاحب الزمان عج یزد
محمدحسین کاظم لو #ایران_قوی جشنواره گرافیک پوستر ابتدایی غنچه قزوین
حمیدرضا بیطرف ثانی #دارالعباده_یزد جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول صاحب الزمان عج یزد
سمانه کاظم پور #زن_عفت_افتخار جشنواره گرافیک اینفوگرافیک متوسطه دوم حضرت معصومه(س)
زهرا طراوتیان #شاه چراغ جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی شهید سلیمانی
حمیدرضا بیطرف ثانی #طبس-گلشن جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول صاحب الزمان عج یزد
حمیدرضا بیطرف ثانی #طبس_گلشن جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول صاحب الزمان عج یزد
حمیدرضا بیطرف ثانی #طبس_گلشن جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول صاحب الزمان عج یزد

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
زهراسادات مشایخی . جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان 1 تهران
زهراسادات مشایخی . جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان 1 تهران
فاطمه شجاعی . جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان شهادت تهران
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان پژوهش شیراز
فاطمه شجاعی . جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان شهادت تهران
زهراسادات مشایخی . جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان 1 تهران
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان پژوهش شیراز
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان پژوهش شیراز
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان پژوهش شیراز
مهدیس امامی . جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان شهادت تهران
زهراسادات مشایخی . جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان 1 تهران
زهراسادات مشایخی . جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان 1 تهران
زهراسادات مشایخی . جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان 1 تهران
علی زارع . جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان هنرهای زیبا یزد
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان پژوهش شیراز