ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
ملیکا راد . متوسطه دوم فرزانگان جشنواره گرافیک
معصومه فقیه . هنرستان هنرستان نمونه ریحانه جشنواره گرافیک
معصومه فقیه . هنرستان هنرستان نمونه ریحانه جشنواره گرافیک
فاطمه نرجس تکاملی ... متوسطه اول دبیرستان فرزانگان 3 جشنواره عکس
فاطمه عسکری ... هنرستان هنرستان نمونه دولتی مهر جشنواره عکس
محمد حسین موسوی 0123 متوسطه دوم علامه حلی جشنواره عکس
آیدا فرهنگیان 1 متوسطه اول ستارگان جشنواره عکس
آیدا فرهنگیان 10 متوسطه اول ستارگان جشنواره عکس
محمد حسین موسوی 1001 متوسطه دوم علامه حلی جشنواره عکس
آیدا فرهنگیان 11 متوسطه اول ستارگان جشنواره عکس
آرتمیس صنعتی 12 راه برای خوشحالی متوسطه اول فرزانگان3 شهید شکفته جشنواره گرافیک
متینا پارسائی نیا 12 روش تقویت حافظه متوسطه اول فرزانگان 3 - شهید شکفته جشنواره گرافیک
هما اکبری پور 13 آبان هنرستان هنرستان نمونه دولتی ریحانه جشنواره گرافیک
علیرضا عالی بیگی 150 هشتگ متوسطه دوم علامه امینی جشنواره عکس
غزل صيادفر 159ن16 متوسطه دوم فرزانگان 7 جشنواره عکس