آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
ساجده صدرایی یکتا 🛶 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان محمد زاده قزوین
سید پارسا یاسینی 🍽Arum Restaurant جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم شهید بهشتی کاشان
سید پارسا یاسینی 🌒Blue Moon جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم شهید بهشتی کاشان
سید پارسا یاسینی 🏠Evimo جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم شهید بهشتی کاشان
سید پارسا یاسینی 🌡Homence جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم شهید بهشتی کاشان
سید پارسا یاسینی 📚Sako Book جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم شهید بهشتی کاشان
نسترن دهقان 🐱گربه🐈 جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم فاطمیه مشهد
سیده آرزو موسوی "your smile" جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال متوسطه اول سما مرودشت
آیناز ندافی مقدم "خلاء" جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان حضرت زینب تربت حیدریه
آیناز ندافی مقدم "خلاء" جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان حضرت زینب تربت حیدریه
آیناز ندافی مقدم "خلاء" 1 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان حضرت زینب تربت حیدریه
مهرسا زمانپور "رقص نورهای شب در پایتخت شلوغ" 🌟 جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان پلی تکنیک هنر تهران
زینب بیرقی #انتخابات جشنواره گرافیک پوستر هنرستان فامیلی سمنان
نرگس عباسیان #حجاب_فاطمی جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم شهید مطهری بردسکن
امیرمهدی مهرگان #یک_صفحه جشنواره گرافیک پوستر متوسطه دوم علامه جعفری قزوین

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
محمد حسین زینلی کرمانی 🌼 جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول ابن سینا
زهرا جباری سابق 🐷 جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول فرزانگان بناب
مینا خوش دل 💛 جشنواره گرافیک اینفوگرافیک متوسطه اول فرزانگان3 مشهد شهید شکفته
مینا حاجیلو 🖤 جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول عفاف ونیسر اب بر
نیوشا ماهرکمالی 🗿 جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
زهرا افخمی ارشد بناب 🫑 جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول فرزانگان بناب
نیوشا ماهرکمالی 👩🏻‍🎨 جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
نسا رامین راد 🌳🏞️ جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید حسین شکاری تهران
فاطمه طهماسبی 🎃Pumpkin جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال متوسطه اول فرزانگان 3 مشهد شهید شکفته
زهرا جباری سابق 🚶‍♂️🚶‍♂️🚶‍♂️ جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول فرزانگان بناب
زهرا جباری سابق 🚶‍♂️🚶‍♂️🚶‍♂️🚶‍♂️ جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول فرزانگان بناب
علی آذرباد "آ"ذرباد جشنواره گرافیک لوگو متوسطه اول شهید صدوقی یزد
حدیثه بازگیر جهانتیغی (روستا) جرعه ای زندگی جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم نجمه زابل
کیاناز رکنی نژاد )Fan art(anime:Death Note جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان نیایش تهران
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان پژوهش شیراز