ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
پویا شهریاری انتقام سنگین ابتدایی سعدی جشنواره عکس
اسرا زمانی ایران وطن شیران ابتدایی پژوهشسرای دانش آموزی رازی ناحیه 2 جشنواره گرافیک
هانیه عبدالهی طبیعت زیبا ابتدایی دبستان دخترانه دانشگاه شیراز جشنواره عکس
هانیه عبدالهی پاییز دل انگیز ابتدایی دبستان دخترانه دانشگاه شیراز جشنواره عکس
مهسا سعیدی سفیر سلامت ابتدایی شهدای ایران تایر جشنواره عکس
آرمیتا درودیان مقاومت فرشتگان سلامت در مقابل ویروس کرونا ابتدایی فرهنگ۲ جشنواره گرافیک
آرمیتا درودیان نماز و اثرات آن ابتدایی فرهنگ۲ جشنواره گرافیک
ستایش صنعتگر نقاشی ابتدایی حضرت زینب جشنواره گرافیک
آترینا باقلانی رشد گیاه ابتدایی توحید ۲ جشنواره عکس
آسا کرمی کلبه ابتدایی تعاون جشنواره گرافیک
ستایش عربیان ده بالا دست ابتدایی مهرورزان جشنواره عکس
نیایش عزیزنیا طبیعت ابتدایی توحید۲ جشنواره عکس
ایلیا رحیمی اساطیر و شخصیت های برجسته ی ملی ابتدایی پژوهشسرای دانش اموزی رازی ناحیه 2 شیراز جشنواره گرافیک
آتنا فقیه قرد دنیا از دید مورچه ها 2 ابتدایی فرهنگ 2 جشنواره عکس
آتنا فقیه قرد دنیا از دید مورچه ها 1 ابتدایی فرهنگ 2 جشنواره عکس