ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
امیر محمد کرمی هزار رنگ پاییزی متوسطه دوم ماندگار شرف جشنواره عکس
امیر محمد کرمی هزار رنگ پاییزی متوسطه دوم ماندگار شرف جشنواره عکس
امیر محمد کرمی هزار رنگ پاییزی متوسطه دوم ماندگار شرف جشنواره عکس
امیر محمد کرمی هزار رنگ پاییزی متوسطه دوم ماندگار شرف جشنواره عکس
مهسا مرادی یه روز عادی! متوسطه دوم حضرت مریم منطقه ۱۸ جشنواره گرافیک
مریم کمالی هرخانه یک مدرسه هنرستان هنرستان پژوهش جشنواره عکس
فاطمه نوری پور هدیه مامان بزرگ متوسطه دوم امین فاطمه الزهرا 2 جشنواره عکس
سما(ستاره) شفیعی سروستانی هیچکس نبود جز درونش هنرستان هنرستان نمونه دولتی ریحانه جشنواره عکس
هرکی هرکی زاده هیچی متوسطه دوم امام محمد باقر جشنواره گرافیک
مریم محسنی راد هیچی متوسطه دوم امام محمد باقر جشنواره گرافیک
تینا ذوالقدری هیچ هنرستان هنرستان پژوهش جشنواره گرافیک
مهسا اخباری هتل یخی شمشک هنرستان مجتمع آموزشی دخترانه صبا جشنواره عکس
یاسمن آهنگران هتل چمران شیراز هنرستان هنرستان پژوهش جشنواره عکس
آیناز سالاری فر هیاهو متوسطه اول فرزانگان ۱ جشنواره عکس
علی خرازی هادی متوسطه دوم حنیف جشنواره گرافیک