آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
آیدا شریف بیگی طبیعت زیبا جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبا یزد
آیدا شریف بیگی طبیعت زیبا جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای زیبا یزد
الهه ضیغمیان عکاسی معماری الهه ضیغمیان جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم هنرهای زیبا یزد
یاسین فلاح عسگری مسجد امام جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم شهید سلطانی ۵ هشتگرد
یاسین فلاح عسگری معماری جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم شهید سلطانی ۵ هشتگرد
صبا حمدملکی کوچه تنهایی جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم فرزانگان1 زنجان
صبا حمدملکی شکوفه و گردون جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان1 زنجان
صبا حمدملکی سکوت زمین و امید سپهر جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان1 زنجان
سورن شاهوردی پور باغ کتاب تهران جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم علامه حلی ۴ تهران
سورن شاهوردی پور ابن بابویه جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم علامه حلی ۴ تهران
سورن شاهوردی پور برج آزادی جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم علامه حلی ۴ تهران
سورن شاهوردی پور مسجد امام صادق جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم علامه حلی ۴ تهران
سورن شاهوردی پور باغ کتاب 2 جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم علامه حلی ۴ تهران
سورن شاهوردی پور لوگو ایران جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم علامه حلی ۴ تهران
سورن شاهوردی پور لوگو لوکس لند جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم علامه حلی ۴ تهران

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
امیرعلی توحیدی نیا گل و میهمانش جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم علامه حلی زرند
امیرعلی توحیدی نیا سرو برفی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم علامه حلی زرند
امیرعلی توحیدی نیا غروب به وقت روستا جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم علامه حلی زرند
امیرعلی توحیدی نیا باغ و بهار جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم علامه حلی زرند
امیرعلی توحیدی نیا آبی گل جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم علامه حلی زرند
امیرعلی توحیدی نیا راهرویی سبز فرش جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم علامه حلی زرند
امیرعلی توحیدی نیا دایره هایی به نظم خدا جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم علامه حلی زرند
علی افروشه لوکی پادشاه فضا جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول دارالقران الکریم اصفهان
علی افروشه کریستوفر نولان جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول دارالقران الکریم اصفهان
علی افروشه cool جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال متوسطه اول دارالقران الکریم اصفهان
علی افروشه نان و حلوا شیخ بهائی جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول دارالقران الکریم اصفهان
علی افروشه شیر و شکر شیخ بهائی جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول دارالقران الکریم اصفهان
علی افروشه نان و پنیر شیخ بهائی جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول دارالقران الکریم اصفهان
مهدی رجائی مهتابی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول حنیف تهران
مهدی رجائی حبس در آزادی جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه اول حنیف تهران