آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
سحر پورحسین جاده جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان آسیه تهران
سحر پورحسین شبنم جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان آسیه تهران
هانیه ادب تبلیغات جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان آسیه تهران
محیا سادات چاوشی گلیم و گبه جشنواره گرافیک پوستر هنرستان آسیه تهران
محیا سادات چاوشی Nihan جشنواره گرافیک لوگو هنرستان آسیه تهران
هانیه ادب سلطان جنگل کوچک جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان آسیه تهران
مارال دادگران پیچ و تاب گلبرگ ها جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان آسیه تهران
مارال دادگران جلوه آمدن پاییز جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان آسیه تهران
پرنیا برقی پوستر عاشورایی جشنواره گرافیک پوستر هنرستان آسیه تهران
هدیه فیض آبادی اِیوان‌پاییزی جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان آسیه تهران
فاطمه منتهائی دنیای مجازی جشنواره گرافیک پوستر هنرستان آسیه تهران
مبینا حسین نژاد کنج کوچک دنیا جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان آسیه تهران
سالینا رضوانی بازار رنگی جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان آسیه تهران
مبینا حسین نژاد پناهگاه جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان آسیه تهران
مبینا حسین نژاد درخشش جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان آسیه تهران

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
آوا کریمی مسجد شیخ لطف الله جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان آرتا اصفهان
نازنین ملک محمد نور جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان آرتا اصفهان
سحر آقاجانی نور جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان آرتا اصفهان
آرشیدا افیونی ایران قوی جشنواره گرافیک پوستر هنرستان آرتا اصفهان
سوگند حاج هاشمی پیکتوگرام جشنواره گرافیک لوگو هنرستان آرتا اصفهان
پرنیان سهرابی تورم=سفره دستنیافتنی جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان آرتا اصفهان
حانیه خندان تاریکی درون جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان آرتا اصفهان
هلیا آزادیان اشتغال بانوان جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان آرتا اصفهان
سوگند حاج هاشمی جغد جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان آرتا اصفهان
حدیث ریاحی مسجد جامه جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان آرتا اصفهان
هلیا آزادیان شتر جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان آرتا اصفهان
حانیه خندان آسمان شب جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان آرتا اصفهان
هلیا آزادیان نمایشنامه هملت جشنواره گرافیک پوستر هنرستان آرتا اصفهان
هلیا آزادیان سگی در حال دیویدن جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان آرتا اصفهان
پرنیان سهرابی صبحانه۲ جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان آرتا اصفهان