آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
ستایش عباسی عکس از حیوانات جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی مصطفی خمینی رامسر
ستایش عباسی طبیعت۳ جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی مصطفی خمینی رامسر
ستایش عباسی طبیعت۱ جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی مصطفی خمینی رامسر
ستایش عباسی عکس از حیوانات جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی مصطفی خمینی رامسر
ستایش عباسی طبیعت۱۱ جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی مصطفی خمینی رامسر
ستایش عباسی طبیعت۴ جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی مصطفی خمینی رامسر
فاطمه پاشازانوسی عکس گل های رنگی جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی شهیدشیخ الاسلامی نوشهر
فاطمه پاشازانوسی قسمت های یک گیاه جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی شهیدشیخ الاسلامی نوشهر
فاطمه معصومی آب آبی جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی معراج اندیشه اصفهان
فاطمه معصومی زمین دوست داشتنی من جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی معراج اندیشه اصفهان
فاطمه معصومی آب آبی جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی معراج اندیشه اصفهان
عطیه سادات هاشمی نسب شقایق های عاشق جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی احمد علی فیض ۱
فاطمه معصومی پرستار جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی معراج اندیشه اصفهان
فاطمه معصومی زمین دوست داشتنی من جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی معراج اندیشه اصفهان
فاطمه معصومی تولد جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی معراج اندیشه اصفهان

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
ترنم انصاری طادی ترنم دوستی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی بیرجندی اصفهان
ترنم انصاری طادی آسمان آبی جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی بیرجندی اصفهان
ترنم انصاری طادی آسمان جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی بیرجندی اصفهان
رکسانا چهل پسران من انرژی هسته ای هستم جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی ابتدایی اطهر قزوین
رکسانا چهل پسران گردش علمی جشنواره عکس عکاسی داستانی ابتدایی اطهر قزوین
مهسا سعیدی گلبرگ جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی شهدای ایران تایر اسلامشهر
رکسانا چهل پسران انرژی هسته ای جشنواره گرافیک پوستر ابتدایی اطهر قزوین
رکسانا چهل پسران سبد میوه جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی اطهر قزوین
رکسانا چهل پسران امام زمان(عج) جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی اطهر قزوین
رکسانا چهل پسران کرونا جشنواره گرافیک تصویرسازی ابتدایی اطهر قزوین
رایان سلحشور برادر جشنواره عکس عکاسی داستانی ابتدایی پیشگامان علوی ۲ بندرعباس
ستایش یعقوبی عکاسی جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی ۲۲بهمن اسدیه
ستایش یعقوبی عکاسی جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی ۲۲بهمن اسدیه
مهسا سعیدی نگاهی به اینده جشنواره عکس عکاسی داستانی ابتدایی شهدای ایران تایر اسلامشهر
علی مظاهری صدای پای آب جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی شهید دکتر بهشتی رضوانشهر