خوش آمدید به

ششمین جشنواره ی فیلم مدرسه

برترین های دوره های قبل


تیزر جشنواره فیلم مدرسه


رویدادها

            یه کاسه پف فیل پنیری، یه مبل راحت، یه فیلم دانش آموزی خوب!

                                                    ادامه مطلب

                            شما 🙅‍♂️هم به این چالش دعوتید😎

                                                ادامه مطلب

شروع ارسال آثار

پایان ارسال آثار

شروع داوری هیئت انتخاب

شروع داوری مردمی

شروع اکران ها

افتتاحیه جشنواره

اختتامیه جشنواره