خوش آمدید به

ششمین جشنواره فیلم مدرسه

برترین های دوره های قبل


تیزر جشنواره فیلم مدرسه


رویدادها

            یه کاسه پف فیل پنیری، یه مبل راحت، یه فیلم دانش آموزی خوب!

                                                    ادامه مطلب

                            شما 🙅‍♂️هم به این چالش دعوتید😎

                                                ادامه مطلب

شروع ارسال آثار

پایان ارسال آثار

شروع داوری هیئت انتخاب

شروع داوری مردمی

شروع اکران ها

افتتاحیه جشنواره

اختتامیه جشنواره