.

  .

  جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه، رویدادی است که توانسته است طی ۴ دوره، نقشی مهم در معرفی استعدادهای نوظهور هنر در بخش دانش آموزی ایفا نماید.

  تلاش جشنواره این است که با ایجاد ارتباط میان دانش آموز نخبه هنری و سازمان ها و موسسات هنری متعهد، بتواند زنجیره کشف استعداد تا تولید و اثرگذاری هنری را به سرانجام برساند.

  اخبار

  بستن
  بستن