برگزیدگان انیمیشن مقطع ابتدایی

سرگذشت یک شلوار


سازنده اثر: ماهان صالح
دوره ششم تندیس
شهر: قم
توضیحات: داستان گذر زمان و بیان اتفاقات از دیدگاه یک شلوار!

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3