برگزیدگان داستانی مقطع متوسطه اول

راه دانش می ماند


سازنده اثر: دیانا اسمعیلی پور
دوره ششم لوح تقدیر
شهر: تهران
توضیحات: حکایتی از کلاس‌های آنلاین در روزهای کرونایی.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4