برگزیدگان داستانی مقطع متوسطه اول

مخالف خوان


سازنده اثر: نیکا افتخاری منش
دوره پنجم لوح تقدیر
شهر: تهران
توضیحات:

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4