برگزیدگان داستانی مقطع متوسطه اول

فرید یک خبر نگار معمولی


سازنده اثر: متین زارع\nصدرا امیرعبداللهی
دوره پنجم تندیس
شهر: تهران
توضیحات:

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4