برگزیدگان داستانی مقطع ابتدایی

قرنطینه


سازنده اثر: عارفه جعفری
دوره ششم لوح تقدیر
شهر: میبد
توضیحات: روایت قصه‌ی مادری که به بیماری کرونا مبتلا می‌شود و جهت درمان در منزل خود، به صورت مجزا، قرنطینه می‌شود.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2