برگزیدگان داستانی مقطع ابتدایی

مترجم گوگل


سازنده اثر: سید علی هاشمی
دوره ششم تندیس
شهر: اهواز
توضیحات: این فیلم کوتاه، روایتگر همبستگی نوجوانان ایرانی و عراقی در اربعین است.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2