برگزیدگان علمی مقطع هنرستان

برج های خنک کننده


سازنده اثر: نگین حسینی
دوره ششم لوح تقدیر
شهر: بندرعباس
توضیحات: در این فیلم اموزشی درباره انواع برج های خنک کننده بر اساس کتاب سرویس و نگهداریه یازدهم صنایع شیمیایی تهیه شده است..

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4