برگزیدگان تیزر مقطع متوسطه اول

تیزر تبلیغاتی اولین اجلاسیه طلاب و روحانیون شهرستان خمینی شهر


سازنده اثر: امیرحسین ملک زاده
دوره ششم لوح تقدیر
شهر: خمینی شهر
توضیحات: تیزر اولین اجلاسیه طلاب و روحانیون شهرستان خمینی شهر.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6