برگزیدگان تیزر مقطع متوسطه اول

مدرسه سرای اندیشه


سازنده اثر: محمد نظری
دوره ششم تندیس
شهر: قزوین
توضیحات: تبلیغات مدرسه سرای اندیشه.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6