برگزیدگان تیزر مقطع متوسطه اول

وقتی کارت عابر بانک بابات رو داخل جیبت پیدا می کنی


سازنده اثر: سید محمدحسین حسینی
دوره پنجم تندیس
شهر: تهران
توضیحات:

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6